Musikk i Innlandet

Musikk som ytring

Ingrid Olava & Andreas Utnem

Musikk i Innlandet vil løfte frem musikkens rolle som en meningsbærende ytringsform. Onsdag 1. juni 2022 kommer trippel Nobel til Norsk Litteraturfestival i Lillehammer.