Musikk i Innlandet

Eventyrlege moglegheiter

Solbjørg Tveiten

Modige val krev modige politikarar som står opp for kulturen i eige fylke og sikrar ein berekraftig drift for musikken i heile Innlandet.

Musikk som ytring

Ingrid Olava & Andreas Utnem

Musikk i Innlandet vil løfte frem musikkens rolle som en meningsbærende ytringsform. Onsdag 1. juni 2022 kommer trippel Nobel til Norsk Litteraturfestival i Lillehammer.