foto: Alexander Rostad

Kontaktperson: Nils Jørgen Nygaard Kraft

Telefon: 95174271

Iwashere

Martine Kraft, hardingfeler, fløyter og vokal
Kjell Rune Myrland, tangenter
Sven Andreen,  trommer, programmering, perkusjon
Nils Jørgen Nygaard Kraft, gitar og perk

Iwashere startet som trio med prosjektet «Bridging Worlds» hvor vi låtene omhandler sterke personligheter fra amerikansk urbefolkning.

Martine Kraft har i en årrekke reist og besøkt forskjellige urbefolkningsnasjoner etter invitasjoner hun fikk gjennom sin musikk. Rett før verden stengte hadde Iwashere en konsert på Friscena med World Champion Jingle Dancer, Acosia Red Elk, som reiste fra Oregon for å starte «Bridging Worlds»-prosjektet. Låtene er eksperimentelle og atmosfæriske, og med det norske nasjonalinstrumentet som melodifører. Til dette prosjektet benytter Martine stort sett bare sin egen «Huldrefele» som hun fikk tildelt fra Norsk Hardingfelefond for sitt arbeid med å tilgjengeligjøre nasjonalinstrumentet samt bringe det inn på nye arenaer. Huldrefela har en ekstra bass-streng og oppgradert stemmemekanikk. For en mnd siden hektet vi på en ny synth-spiller for å frigjøre Nils Jørgen til å gjøre mer akustiske ting. Låtmaterialet er dog det samme.