foto: Ole Henrik Bach

Kontaktperson: Kenneth Robsahm

Telefon: 98813474

Kenneth Robsahm

Kenneth Robsahm – vokal, perc og gitar
Tor Arne Svendsen – gitar og vokal
Anders Nesset – bass

Konsert med Kenneth Robsahm og band er hovedsaklig akustisk basert med røtter i americana tradisjonen. Inspirert av 70- talls artister som CSNY og Led Zeppelin, samt nyere artister som Nirvana og Tom Petty.