Musikk i Innlandet
Musikk i Innlandet

Kulturrådet møter Innlandet på Fylkeskulturkonferansen

Kunst, kultur og musikkbransjen i Innlandet mottar 2,5 (2021) av den totale støtten fra Kulturrådet. Rapport fra Fylkeskulturkonferansen


Med 291 søknader fra Innlandet og 45 % tilslag er det et stort forbedringspotenisale. Det Fylkeskulturkonferansen.

— Kulturrådet oppfordrer utøvere og organisasjoner til å sende flere søknader. Vi opplever at vi kan støte folk fra oss. At vi har en jobb med å synliggjøre hva vi kan være med på, sier rådsleder Sigmund Løvåsen i Kulturrådet.

Musikk i Innlandet på Fylkeskulturkonferansen.
Jon Kristiansen, samtaleleder og daglig leder NHO Innlandet, Sigmund Løvåsen, rådsleder Kulturrådet
Solbjørg Tveiten, leder av Musikk i Innlandet, Vilde Andrea Brun, leder for Oppland kunstsenter.

— Vi har som ambisjon at kunsten skal være fri og tilgjengelig for alle. For å styrke mangfold innen musikken og kunsten forøvrig, utfordrer vi derfor Kulturrådet til å kommunisere mangfoldsbegrepet. Og det på en slik måte at det sikrer kunstens frie uttrykk og ivaretar både bredde og uttrykk. Vi må sørge for at mangfold blir en styrke og ikke en begrensning for hele det kunstfaglige feltet, sier Solbjørg Tveiten, leder for Musikk i Innlandet.

Musikk i Innlandet på Fylkeskulturkonferansen.
Jon Kristiansen, samtaleleder og daglig leder NHO Innlandet, Sigmund Løvåsen, rådsleder Kulturrådet
Solbjørg Tveiten, leder av Musikk i Innlandet, Vilde Andrea Brun, leder for Oppland kunstsenter.