Kontaktperson: Maren Myrvold

Telefon: 91763938

Maren Myrvold

Maren Myrvold – sopran
Pianist

DET VIKTIGSTE ER AT DU SER PEN UT

Musikalsk monologforestilling av og med sopran Maren Myrvold + pianist (alternerende). Passer for både voksne og ungdommer.

Som operasanger er det en del av jobben å leve seg inn i andres måte å leve livet på. Og inspirasjonen hentes fra eget liv og erfaringer. Hvilke karakterer og skyggesider får en ung sopran mulighet til å utforske på scenen? Finnes det gode rollemodeller å ta lærdom fra i operaen og musikkens verden? Og hvordan påvirker rollearbeidet privatlivet? Er du en tilregnelig person etter å ha jobbet 8 timer hver dag med å leve ut livet som blodtørstig heks? Sopran Maren Myrvold undersøker hvordan arbeid med roller og formidling av musikk påvirker de som jobber med det, og hvilke følger det får for privatlivet.