Musikk i Innlandet

Musikk i innlandet (MII) skaper, styrker og ytrer. Vi skal være en kraft som løfter de ulike profesjonelle miljøer og utøvere i alle sjangre i musikkindustrien i innlandet. Vi skal ta pulsen på bransjen og aktivt jobbe med å synliggjøre musikerne i våre produksjoner og i alle aktuelle medier. MII skal legge til rette for kompetanseutvikling og gå inn med ressurser for å videreutvikle utvalgte prosjekter. MII vil tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere skal ha elastiske rammer rundt sine musikkavtrykk.

 

MII samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk som er inspirert av Innlandets erfaringer og historier. Vi kobler mennesker og kreativitet sammen der de er og løfter frem verdien, betydningen og virkningen av musikk. MII jobber med samtidens brede mangfold i det kunstneriske uttrykket. Budskapet i våre produksjoner løftes fram gjennom det visuelle uttrykket og film og videoproduksjon er en del av den helhetlige, kunstneriske formidlingen.