Musikk i innlandet (MII) setter musikken på dagsordenen. MII skal skape, støtte og ytre. Vi skal være en kraft som løfter de ulike profesjonelle miljøer og utøvere i alle sjangre i musikkindustrien i innlandet. Vi skal ta pulsen på bransjen og aktivt jobbe med å synliggjøre musikerne.

MII skal produsere og programmere kunstneriske opplevelser. Vi skal legge tilrette for kompetanseutvikling samt gå inn med ressurser for å videreutvikle utvalgte prosjekter. MII vil tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere skal ha elastiske rammer rundt sine musikkavtrykk.