71% menn
29% kvinner

Snittalder 40 år
Yngste 20 år
Eldste 75 år

Topp bosted
Gjøvik
Hamar
Oslo*