Musikk i Innlandet
Solbjørg Tveiten

Solbjørg Tveiten

Daglig og kunstnerisk leder

solbjorg@musikkinnlandet.no
+47 97549941

Elisabeth Nord

Elisabeth Nord

Kommunikasjons- og prosjektleder

elisabeth@musikkinnlandet.no
+47 40233939

Elin

Elin Fjestad Kwizombe

Organisasjons- og prosjektleder

elin@musikkinnlandet.no
+47 99026903

Mariann

Mariann G. Furulund

Produsent

mariann@musikkinnlandet.no
+47 90111381

Styreleder
Randi Eek Thorsen

Nestleder
Morten Gjelten

Styremedlem
Magnus Torkehagen Beite

Styremedlem
Jørand Ødegård Lunde

Styremedlem
Glenn Erik Olson Haugland

Varamedlem
Rune Johannessen

Varamedlem
Mali Hagen Røe

Varamedlem
Ingrid Berogemillom

Organisasjonsnummer
926 790 137
Besøksadresse
Storgata 9, 2815 Gjøvik
Postadresse Musikk i Innlandet AS, Kauffeldts plass 1, 2815 Gjøvik