Musikk i Innlandet

Vi jobber med og for
musikk og musikere
i Innlandet fylke.

Musikk i innlandet (MII) skaper, styrker og ytrer. Vi skal være en kraft som løfter de ulike profesjonelle miljøer og utøvere i alle sjangre i musikkindustrien i innlandet. Vi skal ta pulsen på bransjen og aktivt jobbe med å synliggjøre musikerne i våre produksjoner og i alle aktuelle medier. MII skal legge til rette for kompetanseutvikling og gå inn med ressurser for å videreutvikle utvalgte prosjekter. MII vil tilrettelegge for at våre samarbeidspartnere skal ha elastiske rammer rundt sine musikkavtrykk.

MII samarbeider med mennesker og steder for å skape og formidle musikk som er inspirert av Innlandets erfaringer og historier. Vi kobler mennesker og kreativitet sammen der de er og løfter frem verdien, betydningen og virkningen av musikk. MII jobber med samtidens brede mangfold i det kunstneriske uttrykket. Budskapet i våre produksjoner løftes fram gjennom det visuelle uttrykket og film og videoproduksjon er en del av den helhetlige, kunstneriske formidlingen.

Vi er et erfarent team som forstår kravene til den utviklende musikalske profesjonelle. MII bidrar til å koble mennesker og miljøer sammen for å dele historier og tidligere erfaringer, lære og forbedre. Vi har en lidenskap for den kreative musikkbransjen og er en pådriver for musikkens verdier, mening og effekt. Våre idealer og verdier er tilstede i vår visuelle kommunikasjon og vår film- og videoproduksjon er en aktiv del av vårt arbeid og vår misjon.

Musikk i Innlandet er et samfunnsnyttig selskap som er heleid av Innlandet fylkeskommune og er finansiert gjennom offentlige tilskudd. Selskapets styre velges av generalforsamlingen og består av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Selskapet er aksjebasert, og styret har ansvar for å forvalte selskapet på en best mulig måte med hensyn til eiernes interesser. Aksjer i selskapet kan kun eies av Innlandet fylkeskommune. Selskapet er ikke ment å generere overskudd til eierne.

Lederen har ordet

Solbjørg Tveiten

Musikk i Innlandet har gått sine første skritt i musikkens tjeneste. Vi har kjent på musikkens kraft, Innlandets mangfold av kvalitetsmusikk og felleskapet i musikken.

2022 var vårt første driftsår hvor vi sto bak bransjefestivalen Innpuls, turne, minidokumentarer og stor aktivitet online som bidro til å synliggjøre Innlandsmusikere til et bredere publikum. Vi satte dagsorden på vegne av bransjen i Innlandet og var en aktiv stemme i det offentlige ordskiftet.

Musikk i Innlandet har gått sine første skritt i musikkens tjeneste. Vi har kjent på musikkens kraft, Innlandets mangfold av kvalitetsmusikk og felleskapet i musikken. 2022 var vårt første driftsår hvor vi sto bak bransjefestivalen Innpuls, turne,

I en verden hvor mange står i frykt hver eneste dag trenger vi sterke stemmer som trosser frykten, og som står opp og forteller om det de tror på. Flere steder i verden opplever artister trusler og sensur, og dette understreker musikkens rolle som meningsbærer og ytringsform. Musikk i Innlandet samarbeidet med Norsk Litteraturfestival og World Expression om folkemøtet under årets festival. Her fikk musikken plass i kampen for frihet. Denne junidagen ble fredsprisvinneres sterke beretninger og en påminnelse om at også musikk som uttrykksform også må kjempes for. Ingrid Olava, Andreas Ulvo, Atle Sponberg og fribymusiker Hamid Sakhizada gav mening til nettopp dette.

I oktober samlet Innlandets første Innpuls musikere og arrangører fra hele fylket. 86 musikere sto på scenen denne helga og rundt 50 arrangører og musikkinteresserte lyttet seg gjennom hele 26 konserter. Tenk å være i en verden hvor alle lytter til hverandre. For hver opplevelse ligger det timevis med tanke og øving. Hvert musikalske steg har krevd kraft og vilje. I hver tone ligger det følelse og mening. Slik ble denne helga. En fortelling om et rikt mangfold og stor respekt for hverandres uttrykk. Resultatet ble en møteplass for bransjen og en større bevissthet om alt som finnes i Innlandet.

November var Siwan sin måned. Jon Balke har gjennom sine mange år som aktiv jazzmusiker og komponist satt musikalske avtrykk etter seg. Innlandets publikum fikk oppleve denne eventyrlige musikalske reisen i sjangre og historie. Verden kom til Innlandet og Innlandet møtte verden i dette unike musikalske samarbeidet. Et multikulturelt orkesterprosjekt som ytrer musikk som et universelt språk, og gjennom samarbeid løftes toleranse og sameksistens fram som grunnleggende verdier. Musikk i Innlandet ser fram mot nye samarbeid i året som kommer. Vi ser fram mot å samarbeide med mennesker og steder for å skape og formidle mer musikk. Og sammen med Innlandets musikere løfte frem verdien, betydningen og virkningen av musikk.

Takk for musikken!

Solbjørg Tveiten, Leder Musikk i Innlandet

HØYDEPUNKTER & NØKKELTALL 2022

Bransjefestival for musikere og arrangører i Innlandet. 

Innpuls har som mål å bygge broer i musikkbransjen. Vi skal knytte musikere sammen, skape møteplasser for fellesskap og utvikling av bransjen. Gjennom Innpuls samler vi mangfoldet av profesjonelle aktører i og med tilknytning til Innlandet og byr på unike og varierte musikkopplevelser for publikum og faglige innput for bransjen. Innpuls gir musikere en scene hvor de får anledning til å vise hva de jobber med, og arrangører får muligheten til å oppleve mangfoldet av musikere med tilknytning til Innlandet.

2022

0
Dager
0
Konserter
0
Paneldebatter
Publikum
0%
Kvinner Menn
0
Konsertopplevelser
På scenen
0%
Kvinner Menn
Inndok

Musikk i Innlandet dokumenterer, produserer og forsterker gjennom turné-, video- og lydproduksjoner.

Budskapet i Musikk i Innlandets produksjoner løftes fram gjennom det visuelle uttrykket og film og videoproduksjon er en del av den helhetlige, kunstneriske formidlingen. I løpet av Innpuls ble samtlige konserter dokumentert gjennom film- og fotoproduksjon som en del av målet om å bidra til å styrke musikernes prosjekter. I forbindelse med SIWAN prosjektet ble det produsert en minidokumentar om Jon Balke, som er en av de ledende jazzmusikere og komponister i Norge, bosatt på Madstun i Fall. Folkemøtet under Litteraturfestivalen lever også videre gjennom Musikk i Innlandets minidokumentar som tar oss med inn i samtalene mellom musikerne.

2022

0
Videovisninger hjemmeside
0
Videovisninger Reels
0
Følgere
Besøkende
0%
Norge Utlandet
0
Besøk hjemmeside
Plattform
0%
Mobil Desktop

INNTUR

SIWAN var Musikk i Innlandets første turnéprodusjon i programmet Inntur. 

Turnevirksomhet er grunnmuren i Musikk i Innlandets arbeid og SIWAN var vår første turneproduksjon i programmet Inntur. Gjennom det unike musikalske samarbeidet ledet av Jon Balke ønsket vi å forene SIWANs multikulturelle orkesterprosjekt med musikere fra Innlandet. Prosjektet ytrer musikk som et universelt språk og gjennom samarbeid løftes toleranse og sameksistens fram som grunnleggende verdier. Prosjektet viser mangfoldet i musikken og ga publikum muligheten til å oppleve hvordan musikken bringer verden til Innlandet og Innlandet til verden.

2022

0
Turné
0
Konserter
0
Besøkende

BÆREKRAFTSMÅL

FN
FN
FN

Musikk i Innlandet er opptatt av å håndtere miljøpåvirkningene av våre aktiviteter på en ansvarlig måte. Vi kan gjøre mye for å bidra til at kunst og kulturbransjen når målene, når det gjelder alle tre dimensjoner av bærekraftsmålene; klima og miljø, sosial ulikhet og økonomisk bærekraft.

Musikk i Innlandet skal sikre gode innkjøpsrutiner som prioriterer klima og miljø. For arrangementene i 2022 fokuserte vi på at materiell som ble produsert var gjenbrukbart og/eller resirkulerbart så langt det var mulig. Vi velger miljøvennlig transport der dette er mulig, og vi ser muligheter for at Musikk i Innlandet kan bidra til en miljøvennlig praksis i kulturbransjen.

Likestilling mellom kjønnene
Musikk i Innlandet jobber med utgangspunkt i at arbeidsforholdene innen kulturbransjen skal sikre anstendig arbeid, likestilling og inkludering. Musikk i Innlandet jobber for å sikre en jevn kjønnsbalanse i våre prosjekter og i våre samarbeid.

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Musikk i Innlandet er aktive i den offentlige debatten, legger til rette for bedre
utviklingsmuligheter for profesjonelle utøvere og har fokus på at kunstnere oppnår de samme grunnleggende sosiale rettighetene som resten av befolkningen. I vårt høringsinnspill til kunstnermeldingen i 2022 var dette et sentralt punkt for å bidra til anstendig arbeid og økonomisk vekst innen vår bransje.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Vi ser at kunst og kultur kan spille en særlig rolle i utviklingen av bærekraftige byer og lokalsamfunn. Kunst og kultur knytter folk sammen og bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling. Musikk i Innlandet jobber for å skape nye fellesskap og bygge Innlandet gjennom musikkopplevelser med fokus på at et aktivt kulturliv er en forutsetning for et velfungerende samfunn.

TEAM

Solbjørg Tveiten

Solbjørg Tveiten

Daglig og kunstnerisk leder

Elisabeth Nord

Elisabeth Nord

Kommunikasjons- og prosjektleder

Elin

Elin Fjestad Kwizombe

Organisasjons- og prosjektleder

Mariann

Mariann G. Furulund

Produsent

Styrelederen

Vårt mål var å skape aktivitet og synlighet for artister og arrangører i Innlandet. 

Musikk i Innlandet har siden sine første dager levert på ambisjonen. Dagsorden settes, kulturfeltet samles, konserter arrangeres både på festivalen Innpuls og i turnéform med Inntur. 

Noen av de fineste kulturopplevelsene i det siste året har vært i regi av Musikk i Innlandet. For et team!

STYRET

Randi Eek Thorsen

Styreleder

Morten Gjelten

Nestleder

Glenn Erik Olson Haugland

Styremedlem

Jørand Ødegård Lunde

Styremedlem

Ellen Andrea Wang

Styremedlem

Bernt Torp

Varamedlem

Ingrid Berogemillom

Varamedlem

SIWAN is a musical fantasy, born in the aftermaths of the invasion of Iraq. Contrary to the ideology of cultural and religious confrontation and agression, Siwan is all about co-existence. Departing from Jon Balkes compositions over the poetry of Al-Andalus, the orchestra weaves lines of communication between master musicians from Iran, Algeria, Turkey, USA and Europe. Siwan features: Mone Boutchebak vocals and quitra, Derya Turkan Kemenche, Jon Balke keyboards, Bjarte Eike violin, Pedram Khavarzamini Tombak, Helge Norbakken percussion, and the fabolous Barokksolistene string group.

The group´s third album Hafla on ECM records sadly coincides with the atrocities in Ukraine, thus making the history of Siwan framed by two meaningless wars , based on blatant lies and forgery. Which understates strongly the political intention of the project. magnetic.no

Featured in the video from Rudi Gard:
Keys: Jon Balke
Quitra & vokal; Mona Boutchebak
Fiolin; Bjarte Eike
Perkusjon; Helge Norbakken
Kemenche; Derya Turkan
Tombak; Pedram Khavarzamini
Vokal, bratsj; Per Buhre
Kontrabass; Johannes Lundberg
Cello; Øyvind Gimse
Cello: Mime Brinkmann
Bratsj: Angelika Faber Karsrud
Bratsj: Jon Sønstebø
Fiolin: Elisabeth Lie
Fiolin: Johannes Liebig

Video stage design: Ellinor Myskja Balke
Live Sound production : Nils Harald Mæhlum

Allaboutjazz.com (US): David Bruggink:

”Hafla is an enthralling document of cross-cultural collaboration, of distinctive artistic voices presenting a singular, compelling vision”.

Le Monde, France:
“Un album d´un melancholie belle et penetrante”

Thejazzworld.com

Siwan – Hafla is a celebration of an amalgamation of many cultures and styles. The Middle Eastern influence is exotic, and the multiple languages add richness. Balke’s music vision is concise and transfers beautifully to this tapestry of colors and emotions.

Kultkomplott.de:

Man glaubt sich in einem musikalischen Niemandsland zu befinden, das jedoch vertraut und organisch klingt. Es greifen Melodien und Rhythmen, Gesänge und Instrumentalmusik, erratische Harmonien, Kunstlieder und Straßenkolorit wie von selbst ineinander. Hier umkreisen uns Klanglandschaften von ebenso karger wie sinnlich aufreizender Ästhetik. Und über allem der sirenische Gesang Mona Boutchebaks.

Financial Times:
Hafla centres on the words of an 11th-century Umayyad princess of Cordoba, Wallada bint al-Mustakfi, and of her lover Ibn Zaydun, Al-Andalus’s greatest poet. Wallada was criticised by imams but beloved by her fellow poets, not least Ibn Zaydun, who she encountered at a poetry competition and with whom she had a clandestine and ultimately doomed relationship.
 
All compositions by Jon Balke
Video stage design: Ellinor Myskja Balke
Live Sound production : Nils Harald Mæhlum
Sound recording: Jon Marius Fløtre

VIDEO: Musikk i Innlandet
Kunstnerisk leder, MII – Solbjørg Tveiten
Director / Producer, concert video – Elisabeth Nord

@musikkinnlandet

innpuls.no
musikkinnlandet.no